Davs du
smukke

Træningstid og sted

Tirsdag kl. 19.15 – 21.30

Tovshøjskolen
Janesvej 2
8220 Brabrand

Kontaktperson

Formand
Signe Hauge
Krogagre 49
8240 Risskov
Tlf. 86 21 40 67
Svomningtovshoj@lavia-aarhus.dk

Kasserer
Irene Smith Lassen
Tlf. 40 31 90 30

Svømmetræner
Katja Dagny Henriksen
Lisa Borum

Svømmetræner i vandtilvænning
Betty Jensen

 

Svømning Tovshøj

Svømning Tovshøj – Glædeligt sidste nyt!

Vi starter atter svømning i Svømning Tovshøj tirsdag d. 11. august 2020 med hensyntagen til alle Coronaregler:

Vi beder alle svømmere og ledsagere om at tage ansvar for, at vi kan overholde coronareglerne, så vi ikke bliver nødt til at lukke ned igen.

Det vil sige:

1) Hold god afstand både i omklædningsrum, svømmehal og i bassin.

2) Sørg for håndhygiejne under hele opholdet – Vask hænder og sprit hænder

Fra afdelingen side tages der ansvar for inddeling af bassin, aftørring m.m.

På gensyn til en tiltrængt svømmetur

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Irene Lassen og Signe Hauge

 

Aktivitetskalender Svømning – Tovshøj  
 August 2020 – marts 2021

2020

11. august – 1. svømmeaften efter sommerferien – Tovshøjhøjskolen
Tirsdag

4. oktober – Regionssvømmestævne – Frederiks
Søndag

13. oktober Efterårsferie
Tirsdag

22. nov. – Regionssvømmestævne – Brabrand/Århus
Søndag

8. decem. – Sidste svømmeaften før jul – Tovshøjskolen
Tirsdag

15.decem. – Juleafslutning – Tovshøjskolen
Tirsdag


2021 

5. januar – Årsmøde – Klubhuset, Tovshøjskolen
Tirsdag

12. januar – 1. svømmeaften i forårssæsonen – Tovshøjskolen
Tirsdag

30. januar – Regionssvømmestævne – Odder
Lørdag

Marts – HASI-stævne – Dato foreligger endnu ikke

28. marts – Regionsmesterskab i svømning – Vadum
Søndag

April – HASA-stævne – Dato foreligger endnu ikke

Kom og svøm med os i idrætsafdelingen Svømning Tovshøj / i Handicapidrætsforeningen Lavia Århus
Vi har vores ugentlige svømmeaften i en dejlig svømmehal på Tovshøjskolen, hvor der er gode omklædningsfaciliteter og sauna. Efter svømningen kan man lægge vejen omkring foreningens klubhus, hvor man kan købe vådt og tørt til ganen og hygge sig med de andre svømmere.

I Svømning Tovshøj dyrkes både vandgymnastik, motionssvømning og konkurrencesvømning. Der er mulighed for at deltage i svømmestævner, der tilbydes gennem Dansk Handicap Idræts Forbund, DHIF, eller Halliwickstævner, der arrangeres af HASA, Aarhus og HASI, Silkeborg.

Praktiske forhold:
Bassinet er 12,5 x 25 meter – vandet er ca. 29 gr. varmt. Der er mulighed for at bruge loftlift m/ sejl i svømmehallen samt badestole. I omklædningsrummene er der ligeledes loftlift ( man skal dog selv medbringe sejl) samt elevérbar briks til omklædning. Der er kørestolstoilet i omklædningsrummene. Vi kan kun i begrænset omfang tilbyde hjælp til omklædning og bad, så det tilrådes, at man har egen hjælper med.

Træning:
Svømmetræner til konkurrencer: Katja Dagny Henriksen
Svømmetræner til vandgymnastik: Betty Jensen

Tid og sted:
Tirsdage kl. 19.15-21.30 Tovshøjskolen, Janesvej 2, Brabrand

Kontingent:
Voksenkontingentet er 350 kr. halvårligt.
Børnekontingent er 200 kr. halvårligt.

Kontingent betales henholdsvis i januar og august måned til Irene Smith Lassen, der træffes på bassinkanten, da hun også er livredder.

Støttekontingent: betales med 50 kr. 2 gange årligt.

Aktivt støttemedlemsskab: for trænere, hjælpere og livreddere, der alle stærkt opfordres til aktivt støttemedlemskab, da det giver valgbarhed og stemmeret.

Passivt støttemedlemsskab: for alle ikke aktive, der ønsker at støtte Handicapidrætsforeningen Lavia Århus i sit arbejde.

Parkering:
Der er parkering foran skolen, hvorfra der er niveaufri indgang – dog med en stor stigning – ved skolens hovedindgang. Kan bruges af kørestolsbrugere, hvis man har hjælper med. Er man alene og selvhjulpen, er der niveaufri adgang for kørestolsbrugere og dårligt gående bag skolen ved foreningens klubhus, hvor der også er parkering, men kun for biler med det blå handicapparkeringsskilt.

Idrætsafdelingen Svømning Tovshøj:
Formand Signe Hauge, tlf.: 86 21 40 67
Kasserer Irene Smith Lassen, tlf.: 40 31 90 30